Praktik MUDr. Dembická s.r.o.

Praktická lékařka pro děti a dorost, Brno

Kontakt:

Praktik MUDr. Dembická s.r.o.
MUDr. Danuše Dembická
Praktický lékař pro děti a dorost
Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno
Tel. č. : 533 302 362
d.dembicka@seznam.cz

Registr lékařů

Ordinační hodiny:

 Pro nemocnéPro zvané
pondělí7.00 - 11.3012.30 - 14.30
úterý7.30 - 11.3012.30 - 14.30 (poradna pro nov. + kojence)
středa9.00 - 12.0014.00 - 18.00
čtvrtek7.30 - 11.3012.30 - 14.30 (poradna pro nov. + kojence)
pátek7.00 - 13.30 

Umístění pracoviště:

3. poschodí budovy polikliniky

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Preventivní, diagnostická a léčebná péče u dětí od narození do dovršení 19. let věku.

Péče dále zahrnuje:

 • Poradenství pro rodiče a pacienty
 • Očkování hrazená pojišťovnou
 • Očkování nepovinná za úhradu
 • Aplikace nadstandardních vakcín
 • Perforaci ušních boltců pro náušnice
 • Léčebné návrhy na lázeňskou péči
 • Vyšetření – potvrzení pro zdravotní a potravinářské průkazy
 • Vyšetření na řidičský průkaz
 • Lékařské zprávy na žádost pacienta, pro sociální účely ap.
 • Potvrzení – vyšetření před nástupem dětí do mateřské školy, pro středoškolské a vysokoškolské studium
 • Návštěvní službu lékaře

 • Registrujeme nové pacienty

  Oprávnění a licence:

 • Specializovaná způsobilost v oboru PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
 • Specializovaná způsobilost v oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ
 • Specializovaná způsobilost v oboru DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE
 • Licence ČLK v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (LÉKAŘ POSÁDKY RLP ZZS JMK)
 • CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

  Před poskytnutím zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté v osobním zájmu občanů, je povinností zdravotnického pracovníka, provádějící výkon, informovat klienta o druhu, rozsahu a podmínkách této péče, včetně výše finanční úhrady.
  Zdravotnický pracovník je dále povinen vystavit ,,Doklad o poskytnutí zdravotní péče za úhradu“, ve kterém uvede, jaká zdravotní péče byla poskytnuta (přesný název výkonu) a výši finanční úhrady dle platného ,,Ceníku placených služeb“. Klient provede platbu před provedením výkonu v ordinaci a obdrží příjmový pokladní doklad.

  1. Vstupní prohlídka do zaměstnání300,- Kč
  při opak. vyš do 1 roku50,- Kč
  2. Vyšetření pro řidičský průkaz300,- Kč
  3. Vyšetření pro zdravotní průkaz
  (potravinářský, opis očkovacího průkazu)
  150,- Kč
  4. Vyšetření+aplikace očkovací látky na žádost pacienta(potravinářský, opis očkovacího průkazu)100,- Kč
  5. Vyšetření k vystavení návrhu na lázně – samoplátce100,- Kč
  6. Vyšetření před cestou do zahraničí300,- Kč
  7. Vyšetření před nástupem do MŠ, vyšetření před odjezdem na školy v přírodě, tábory, atd.100,- Kč
  8. Potvrzení zdravotního stavu na přihlášku SŠ + VŠ100,- Kč
  + každá druhá a další50,- Kč
  9. Výpis z dokumentace na žádost pacienta200,- Kč
  10. Zprávy pro pojišťovnu
  (uzavírání pojistky,výpis pojistné události)
  200,- Kč
  11. Zpráva pro soudy, policii ČR250,- Kč
  12. Nastřelení naušnic do obou boltců450,- Kč